AL030-ZU120 KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN DİLATASYON PROFİLİ

Ürün Detayları  

Açıklık / Width : 30 mm
Yükseklik / Height : 13 mm
Haraket Kap. / Movement Capacity : +/- 10 mm
Boyu / Profile Lenght : 3 mt
Yük Dayanımı / Load Capacity :

Yaya Yükü / Resistant to Pedestrian Load

Kaplama üstü eloksalsiz zemin dilatasyon profiliNot anodised expansion joint profile for over finishing

Dilatasyon profili şartnamesi ve uygulama metodu :www.alkateknik.com

 

Dilatasyon profili özel çözümler

DİLATASYON İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ              

DİLATASYON İŞLERİ GENEL TARİFLERİ:

Bina dilatasyonlarında uygulanacak  zemin,duvar ve tavan profilleri,kullanım amacına uygun  mukavemet değerlerini sağlayacak,sürtünme ve basınca dayanıklı  kalitede  alüminyum profillerden ve  yırtılmaya ve basınca dayanıklı TPE fitillerden  oluşacaktır.

Profil oluşumunda kullanılan  tüm malzemeler   TSE ve ISO normlarına  uygun olacaktır.

Profiller zeminde uygun çelik dübeller veya kimyasal dübeller vasıtası ile duvar  ve tavanlarda  ise  uygun evsafta  plastik dübel ve vidalar  ile  yerine tespit edilecektir.

 DİLATASYON PROFİLİ ŞARTNAME

Dilatasyon işleri genel tariflerine uygun,bina içi döşemelerde … cm dilatasyon boşluğu için  yoğun yaya trafiğine dayanıklı alüminyum ve kauçuk  üst yüzeyli, … mm üst genişliğinde …   mm yüksekliğinde  ALKA TEKNİK  dilatasyon profilinin (yada muadilinin ) temini, epoksi veya grout harcı ile kotuna getirildikten sonra  çelik dübeller  ile yerine  montajı,bu iş için gerekli olan her türlü çelik dübeller, sarf malzemeleri(Çelik pimler v.b) ve  zayiat  dahil bir metre dilatasyon profilinin  temini ve montajı işidir .

Bitmiş kotlar yükleniciye verilecek  ve imalat  bitmiş kotlar esas alınarak tam ve hatasız yapılacaktır.

İşyerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma, yardımcı araç ve gereç temini, kayıplar yüklenici  karı ve genel giderleri  dahil bir metre bina içi döşeme dilatasyon profili temini ve montajı işini kapsar